Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt

VeHa Interieur BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VeHa Interieur BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VeHa Interieur BVBA verstrekt. VeHa Interieur BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Waarom VeHa Interieur BVBA uw gegevens nodig heeft

VeHa Interieur BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan VeHa Interieur BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang VeHa Interieur BVBA gegevens bewaart

VeHa Interieur BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

VeHa Interieur BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VeHa Interieur BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VeHa Interieur BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

VeHa Interieur BVBA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VeHa Interieur BVBA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VeHa Interieur BVBA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VeHa Interieur BVBA heeft hier geen invloed op. VeHa Interieur BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via VeHa Interieur BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veha-interieur.be. VeHa Interieur BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Voorbeelddocument privacyverklaring –

Beveiligen

VeHa Interieur BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VeHa Interieur BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VeHa Interieur BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VeHa Interieur BVBA op via info@veha-interieur.be. Www.veha-interieur.be is een website van VeHa Interieur BVBA. VeHa Interieur BVBA is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Kraaikant 88a, 3221 Nieuwrode

Registratienummer 04.20.00

Telefoonnummer: +32 (0)478 389 367

E-mailadres: info@veha-interieur.be